pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

7 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski c85669d700 Aktualizacja lab. 7 2024-04-17 08:00:40 +02:00
Tomasz c9bed7835d Poprawka loginu do bazy 2023-04-19 12:23:05 +02:00
Tomasz 18c7c11ace Add missing git dependency 2023-04-19 12:09:02 +02:00
Tomasz 06eccfadf7 Fix Dockerfile path 2023-04-19 12:05:12 +02:00
Tomasz e8f9c38340 Monog DB test 2023-04-19 12:04:06 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f3864d18b4 07. Sacred 2021-04-26 11:44:34 +02:00