Commit Graph

5 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
808ab908e7 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:49:16 +01:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
d7b29ebaf5 Dodano opis konfiguracji remove DVC 2021-06-04 15:52:21 +02:00
4ff197902d 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00