pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
ium/IUM_12.Praca.ipynb

72 lines
2.3 KiB
Plaintext

{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "805668ca",
"metadata": {},
"source": [
"## Inżynieria uczenia maszynowego\n",
"### 5 czerwca 2024\n",
"# 12. Przegląd rynku pracy"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "69587a1e",
"metadata": {},
"source": [
"### Zadanie [20pkt] - 12 czerwca 2024\n",
"\n",
"1. Znajdź minimum 6, interesujących dla Ciebie, ogłoszeń o pracę\n",
" - na razie nie zważaj na wymagania\n",
" - szukaj pracy, którą będziesz mógł wykonywać np. po ukończeniu studiów\n",
" - do tego czasu możesz jeszcze sporo się nauczyć\n",
" - nie przejmuj się lokalizacją geograficzną - żyjemy w czasie pracy zdalnej\n",
"\n",
"1. Przygotuj 3-4 slajdy prezentacji, która potrwa około 10 minut. Przedstaw w niej:\n",
" - listę ogłoszeń, które znalazłeś (stanowisko, firma)\n",
" - statystyki dotyczące wymagań (tabelka + wykres)\n",
" - wybierz jedno wymaganie. Najlepiej mniej znane i oczywiste. Jeśli jest to :\n",
" - technologia (biblioteka itp) - opowiedz o niej krótko (do czego służy, jakie ma możliwości itp)\n",
" - umiejętność, dziedzina wiedzy - opowiedz o niej krótko + przedstaw źródło, z którego można się jej nauczyć (książka, kurs, artykuł)\n",
" \n",
" Jeśli znasz jakieś ciekawe technologie/umiejętności, które chciałbyś przedstawić grupie, możesz odwrócić kolejność: poszukaj ogłoszeń, które o nich wspominają.\n",
"\n",
"1. Punktacja:\n",
" - 10 pkt. slajdy (proszę je wrzucić do swojego repozytorium)\n",
" - 10 pkt. prezentacja na zajęciach"
]
}
],
"metadata": {
"author": "Tomasz Ziętkiewicz",
"email": "tomasz.zietkiewicz@amu.edu.pl",
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"lang": "pl",
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.10.4"
},
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
},
"subtitle": "12.Praca[laboratoria]",
"title": "Inżynieria uczenia maszynowego",
"year": "2021"
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}