pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

7 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski 987510ae6b Aktualizacja lab. 12 i 13 2024-06-05 09:05:36 +02:00
Paweł Skórzewski d29f89d0d0 Lab. 12 2024-06-04 10:45:54 +02:00
Paweł Skórzewski a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Tomasz 808ab908e7 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:49:16 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz d7b29ebaf5 Dodano opis konfiguracji remove DVC 2021-06-04 15:52:21 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 4ff197902d 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00