Compare commits

..

14 Commits

Author SHA1 Message Date
a3a9ee4f70 Merge pull request 'Google Cloud i Vertex AI' (#49) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#49
2023-06-21 13:40:08 +02:00
a013feb294 Merge pull request 'Zmiany z prywatnego repo' (#47) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#47
2023-05-31 14:38:00 +02:00
b5bdb4e165 Merge pull request 'Added missing image' (#48) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#48
2023-05-31 13:45:47 +02:00
50a5e2998f Merge pull request 'master' (#46) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#46
2023-05-31 13:41:44 +02:00
b650e23073 Merge pull request 'Update 2023' (#45) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#45
2023-05-24 13:46:12 +02:00
eb983c3ddd Merge pull request 'master' (#44) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#44
2023-05-17 22:56:23 +02:00
bfac49d4fe Merge pull request 'master' (#43) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#43
2023-05-17 13:56:52 +02:00
8264284fd7 Merge pull request 'master' (#42) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#42
2023-04-20 12:18:08 +02:00
1d3e3ff71c Merge pull request 'Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred' (#41) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#41
2023-04-12 15:18:26 +02:00
74c46acf61 Merge pull request 'Zaktualizowano terminy zadań' (#40) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#40
2023-04-05 14:57:56 +02:00
b88e776291 Merge pull request 'master' (#39) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#39
2023-03-29 15:15:57 +02:00
855ca79293 Merge pull request 'Zaktualizowano linki do zapisów' (#38) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#38
2023-03-15 15:05:23 +01:00
4bb431da57 Merge pull request 'master' (#37) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#37
2023-03-15 13:46:44 +01:00
bfe0b0004f Dodano EvalAI do listy wyzwań 2023-03-10 14:57:46 +01:00

View File

@ -92,6 +92,7 @@
"source": [
"## Otwarte wyzwania (shared task / challenge)\n",
"- Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets\n",
"- EvalAI: https://eval.ai/\n",
"- Gonito: https://gonito.net/list-challenges - polski (+poznański +z UAM) Kaggle\n",
"- Semeval: https://semeval.github.io/ - zadania z semantyki\n",
"- Poleval: http://poleval.pl/ - przetwarzanie języka polskiego\n",