ium/IUM_10.DVC.ipynb

2006 lines
95 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cells": [
2021-09-28 10:56:21 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7fe475ae",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 10. <i>DVC</i> [laboratoria]</h2> \n",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2022)</h3>\n",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0c6f27a5",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img src=\"img/expcontrol/dvc-logo.png\">"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "560eec71",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## DVC - Data Version Control\n",
"- [dvc.org](https://dvc.org/)\n",
"- \"Version Control System for Machine Learning Projects\" (System kontroli wersji dla projektów uczenia maszynowego)\n",
"- Open Source\n",
"- Umożliwia:\n",
" - wersjonowanie danych i modeli. \"Git dla danych i modeli\"\n",
" - budowanie potoków (\"pipeline\") definiujących jak budować/trenować/ewaluować modele. \"Makefile dla uczenia maszynowego\"\n",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
" - śledzenie, porównywanie metryk i parametrów\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"- ściśle zintegowany z gitem\n",
"- działa niezależnie od używanego języka/bibliotek i systemu operacyjnego\n",
"- 5-minutowe wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=UbL7VUpv1Bs&t=197s"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9bfb356e",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Instalacja i inicjalizacja\n",
" - https://dvc.org/doc/install\n",
" - ```pip(x) install dvc``` albo:\n",
" - ```conda install dvc```"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"execution_count": 7,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "054c7a11",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"Collecting dvc\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/9d/9cca62742cb99da8002c9d6ac6c7463344deb60a219ca4f3a9778b02c67b/dvc-2.8.1-py3-none-any.whl (386kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 389kB 1.4MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting setuptools>=34.0.0 (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/b0/3a/88b210db68e56854d0bcf4b38e165e03be377e13907746f825790f3df5bf/setuptools-59.6.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting colorama>=0.3.9 (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/44/98/5b86278fbbf250d239ae0ecb724f8572af1c91f4a11edf4d36a206189440/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting dictdiffer>=0.8.1 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/47/ef/4cb333825d10317a36a1154341ba37e6e9c087bac99c1990ef07ffdb376f/dictdiffer-0.9.0-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting ply>=3.9 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a3/58/35da89ee790598a0700ea49b2a66594140f44dec458c07e8e3d4979137fc/ply-3.11-py2.py3-none-any.whl (49kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 51kB 1.8MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting nanotime>=0.5.2 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d5/54/6d5924f59cf671326e7809f4b3f70fa8df535d67e952ad0b6fea02f52faf/nanotime-0.5.2.tar.gz\n",
"Collecting fsspec[http]>=2021.10.0 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f6/90/32e53b96067954c2f916667f5a11634aeabef8ed70e83133ed8037b8111b/fsspec-2022.1.0-py3-none-any.whl (133kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 143kB 1.3MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting networkx>=2.5 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f3/b7/c7f488101c0bb5e4178f3cde416004280fd40262433496830de8a8c21613/networkx-2.5.1-py3-none-any.whl (1.6MB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 1.6MB 609kB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting flufl.lock<4,>=3.2 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1e/68/393c148df629f90a919de653ebb967a8bd8c83d07d2bc3150ca0faff3940/flufl.lock-3.2.tar.gz\n",
"Collecting shtab<2,>=1.3.4 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/37/c0/7d887589bb87db6b87b55315ac41acbbe7355074006a0968343d52ded5cd/shtab-1.5.4-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting shortuuid>=0.5.0 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/01/14/df1aa61e1bb75a6fff19b25d7d175b7f188dc15a70dfc80e7badd5bda1de/shortuuid-1.0.9-py3-none-any.whl\n",
"Collecting gitpython>3 (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/55/60/f884f01eef2a7255875862ec1b12d57d74113ec6e8d9e16c4d254cd6aa3c/GitPython-3.1.20-py3-none-any.whl\n",
"Collecting tqdm<5,>=4.45.0 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/c4/d15f1e627fff25443ded77ea70a7b5532d6371498f9285d44d62587e209c/tqdm-4.64.0-py2.py3-none-any.whl (78kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 81kB 2.0MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting zc.lockfile>=1.2.1 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6c/2a/268389776288f0f26c7272c70c36c96dcc0bdb88ab6216ea18e19df1fadd/zc.lockfile-2.0-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting rich>=10.9.0 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/c0/844c879d659e15c4b1fbe8be89b25de7cf9b0d5e8485aadfe83ae6e7286a/rich-12.4.1-py3-none-any.whl (231kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 235kB 1.5MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting aiohttp-retry>=2.4.5 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/0f/fe/58130a432d4397e174b82e57d8a11ccf5066631d03949dada4aac8b88041/aiohttp_retry-2.4.6-py3-none-any.whl\n",
"Collecting voluptuous>=0.11.7 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a7/68/927add5dfd55a0d666ffc8939ff4390b76ca3ffbc36c12369f9a034393cb/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl\n",
"Collecting psutil>=5.8.0 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d6/de/0999ea2562b96d7165812606b18f7169307b60cd378bc29cf3673322c7e9/psutil-5.9.1.tar.gz (479kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 481kB 1.2MB/s ta 0:00:011\n",
"\u001b[?25hCollecting flatten-dict<1,>=0.4.1 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/43/f5/ee39c6e92acc742c052f137b47c210cd0a1b72dcd3f98495528bb4d27761/flatten_dict-0.4.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting configobj>=5.0.6 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/64/61/079eb60459c44929e684fa7d9e2fdca403f67d64dd9dbac27296be2e0fab/configobj-5.0.6.tar.gz\n",
"Collecting pygtrie>=2.3.2 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a5/8b/90d0f21a27a354e808a73eb0ffb94db990ab11ad1d8b3db3e5196c882cad/pygtrie-2.4.2.tar.gz\n",
"Collecting tabulate>=0.8.7 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/80/7c0cad11bd99985cfe7c09427ee0b4f9bd6b048bd13d4ffb32c6db237dfb/tabulate-0.8.9-py3-none-any.whl\n",
"Collecting dulwich>=0.20.23 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/50/88/d5f6b478086a78995a71151a956ac97d6635f0f6d80f625c96ba13cc612d/dulwich-0.20.40.tar.gz (423kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 430kB 1.1MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting appdirs>=1.4.3 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3b/00/2344469e2084fb287c2e0b57b72910309874c3245463acd6cf5e3db69324/appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting ruamel.yaml>=0.17.11 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/cb/938214ac358fbef7058343b3765c79a1b7ed0c366f7f992ce7ff38335652/ruamel.yaml-0.17.21-py3-none-any.whl (109kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 112kB 2.1MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting python-benedict>=0.24.2 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/77/84/6268f9c31140f23ef290c89cb91197f5ea6cbbf102a15db13c1eea845a22/python_benedict-0.25.1-py3-none-any.whl (41kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 51kB 2.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting grandalf==0.6 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/54/f4/a0b6a4c6d616d0a838b2dd0bc7bf74d73e8e8cdc880bab7fdb5fdc3d0e06/grandalf-0.6-py3-none-any.whl\n",
"Collecting pyparsing==2.4.7 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 71kB 2.1MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting dpath<3,>=2.0.2 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9d/68/19b2a579121446ba80aa3574f04de6931ad549a22cd5588e43c8031de7f8/dpath-2.0.6-py3-none-any.whl\n",
"Collecting pygit2<1.7,>=1.5.0; python_version < \"3.7\" (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6b/23/a8c5b726a58282fe2cadcc63faaddd4be147c3c8e0bd38b233114adf98fd/pygit2-1.6.1.tar.gz (258kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 266kB 3.5MB/s eta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting dataclasses>=0.7; python_version < \"3.7\" (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fe/ca/75fac5856ab5cfa51bbbcefa250182e50441074fdc3f803f6e76451fab43/dataclasses-0.8-py3-none-any.whl\n",
"Collecting pyasn1>=0.4.1 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/1e/a94a8d635fa3ce4cfc7f506003548d0a2447ae76fd5ca53932970fe3053f/pyasn1-0.4.8-py2.py3-none-any.whl (77kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 81kB 2.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting pathspec<0.9.0,>=0.6.0 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/29/29/a465741a3d97ea3c17d21eaad4c64205428bde56742360876c4391f930d4/pathspec-0.8.1-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting contextvars>=2.1; python_version < \"3.7\" (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/83/96/55b82d9f13763be9d672622e1b8106c85acb83edd7cc2fa5bc67cd9877e9/contextvars-2.4.tar.gz\n",
"Collecting distro>=1.3.0 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e1/54/d08d1ad53788515392bec14d2d6e8c410bffdc127780a9a4aa8e6854d502/distro-1.7.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting packaging>=19.0 (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/05/8e/8de486cbd03baba4deef4142bd643a3e7bbe954a784dc1bb17142572d127/packaging-21.3-py3-none-any.whl\n",
"Collecting typing-extensions>=3.7.4 (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/45/6b/44f7f8f1e110027cf88956b59f2fad776cca7e1704396d043f89effd3a0e/typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl\n",
"Collecting importlib-metadata>=1.4; python_version < \"3.8\" (from dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a0/a1/b153a0a4caf7a7e3f15c2cd56c7702e2cf3d89b1b359d1f1c5e59d68f4ce/importlib_metadata-4.8.3-py3-none-any.whl\n",
"Collecting diskcache>=5.2.1 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a1/c4/80d38cf6852ba87f8b506a91f18b3a485c668f452700689add960d7e2ecc/diskcache-5.4.0-py3-none-any.whl (44kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 51kB 2.1MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting pydot>=1.2.4 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/76/75b1bb82e9bad3e3d656556eaa353d8cd17c4254393b08ec9786ac8ed273/pydot-1.4.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting funcy>=1.14 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/1c/895001e29f870c4625a90af00895ef9c9f4f37b0a9b967d2ed810b7be0fc/funcy-1.17-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting toml>=0.10.1 (from dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/44/6f/7120676b6d73228c96e17f1f794d8ab046fc910d781c8d151120c3f1569e/toml-0.10.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting requests>=2.22.0 (from dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/61/08076519c80041bc0ffa1a8af0cbd3bf3e2b62af10435d269a9d0f40564d/requests-2.27.1-py2.py3-none-any.whl (63kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 71kB 2.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting aiohttp; extra == \"http\" (from fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/f6/3b/2e3b8a5b19cdceb532c61d83077a09afe1f120cb876fb771b0ce577cc0ea/aiohttp-3.8.1-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (1.1MB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 1.1MB 729kB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting decorator<5,>=4.3 (from networkx>=2.5->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ed/1b/72a1821152d07cf1d8b6fce298aeb06a7eb90f4d6d41acec9861e7cc6df0/decorator-4.4.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting atpublic (from flufl.lock<4,>=3.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ab/3d/3df1468805427fedcf880da42fa26353feea3a31b5a0cc71008adcfdb816/atpublic-2.3.tar.gz\n",
"Collecting gitdb<5,>=4.0.1 (from gitpython>3->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a3/7c/5d747655049bfbf75b5fcec57c8115896cb78d6fafa84f6d3ef4c0f13a98/gitdb-4.0.9-py3-none-any.whl\n",
"Collecting importlib-resources; python_version < \"3.7\" (from tqdm<5,>=4.45.0->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/24/1b/33e489669a94da3ef4562938cd306e8fa915e13939d7b8277cb5569cb405/importlib_resources-5.4.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting commonmark<0.10.0,>=0.9.0 (from rich>=10.9.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b1/92/dfd892312d822f36c55366118b95d914e5f16de11044a27cf10a7d71bbbf/commonmark-0.9.1-py2.py3-none-any.whl (51kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 51kB 1.6MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting pygments<3.0.0,>=2.6.0 (from rich>=10.9.0->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/5c/8e/1d9017950034297fffa336c72e693a5b51bbf85141b24a763882cf1977b5/Pygments-2.12.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting six<2.0,>=1.12 (from flatten-dict<1,>=0.4.1->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting urllib3>=1.24.1 (from dulwich>=0.20.23->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl (138kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 143kB 1.7MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting certifi (from dulwich>=0.20.23->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/11/dd/e015f3780f42dd9af62cf0107b44ea1298926627ecd70c17b0e484e95bcd/certifi-2022.5.18.1-py3-none-any.whl (155kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 163kB 1.8MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting ruamel.yaml.clib>=0.2.6; platform_python_implementation == \"CPython\" and python_version < \"3.11\" (from ruamel.yaml>=0.17.11->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2a/25/5b1dfc832ef3b83576c546d1fb3e27f136022cdd1008aab290a1e28ef220/ruamel.yaml.clib-0.2.6-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (552kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 552kB 1.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting python-slugify<7.0.0,>=6.0.1 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c1/35/74ab800f1108b95ff9b8e7672a01dbf1f357159e6d06c1f16e983674ff0c/python_slugify-6.1.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting python-fsutil<1.0.0,>=0.6.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d3/67/3bceac53a29c2cf6a27ca9a940c7a059af13b5b4283d09368e9c0d7f91b4/python_fsutil-0.6.1-py3-none-any.whl\n",
"Collecting mailchecker<5.0.0,>=4.1.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1a/11/49e85a526dd3f2cb6bdf1dc519d64395bd56a88d9b2a5f6f3acd1f8c3f51/mailchecker-4.1.17.tar.gz (232kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 235kB 2.7MB/s ta 0:00:011\n",
"\u001b[?25hCollecting pyyaml<7.0,>=6.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/b3/85/79b9e5b4e8d3c0ac657f4e8617713cca8408f6cdc65d2ee6554217cedff1/PyYAML-6.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (603kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 604kB 1.1MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting xmltodict<1.0.0,>=0.12.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/94/db/fd0326e331726f07ff7f40675cd86aa804bfd2e5016c727fa761c934990e/xmltodict-0.13.0-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting phonenumbers<9.0.0,>=8.12.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a1/c8/23c7185f589da0edf4f9831de1e718989073aa094780f8ee34e6c29b7a2e/phonenumbers-8.12.48-py2.py3-none-any.whl (2.6MB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 2.6MB 434kB/s ta 0:00:011\n",
"\u001b[?25hCollecting ftfy<7.0.0,>=6.0.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/af/da/d215a091986e5f01b80f5145cff6f22e2dc57c6b048aab2e882a07018473/ftfy-6.0.3.tar.gz (64kB)\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 71kB 2.0MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting python-dateutil<3.0.0,>=2.8.0 (from python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/36/7a/87837f39d0296e723bb9b62bbb257d0355c7f6128853c78955f57342a56d/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting future (from grandalf==0.6->dvc)\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
"\u001b[33m Cache entry deserialization failed, entry ignored\u001b[0m\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/45/0b/38b06fd9b92dc2b68d58b75f900e97884c45bedd2ff83203d933cf5851c9/future-0.18.2.tar.gz (829kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 829kB 1.5MB/s eta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting cffi>=1.4.0 (from pygit2<1.7,>=1.5.0; python_version < \"3.7\"->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/49/7b/449daf9cacfd7355cea1b4106d2be614315c29ac16567e01756167f6daab/cffi-1.15.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl\n",
"Collecting cached-property (from pygit2<1.7,>=1.5.0; python_version < \"3.7\"->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/48/19/f2090f7dad41e225c7f2326e4cfe6fff49e57dedb5b53636c9551f86b069/cached_property-1.5.2-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting immutables>=0.9 (from contextvars>=2.1; python_version < \"3.7\"->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/88/9c71337193c3d24c2cf3c14d5ed05eeb502f9f21fa6117edfa9b3b43bff1/immutables-0.18-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (115kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 122kB 2.3MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata>=1.4; python_version < \"3.8\"->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bd/df/d4a4974a3e3957fd1c1fa3082366d7fff6e428ddb55f074bf64876f8e8ad/zipp-3.6.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting idna<4,>=2.5; python_version >= \"3\" (from requests>=2.22.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/04/a2/d918dcd22354d8958fe113e1a3630137e0fc8b44859ade3063982eacd2a4/idna-3.3-py3-none-any.whl (61kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 61kB 1.7MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting charset-normalizer~=2.0.0; python_version >= \"3\" (from requests>=2.22.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/06/b3/24afc8868eba069a7f03650ac750a778862dc34941a4bebeb58706715726/charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl\n",
"Collecting asynctest==0.13.0; python_version < \"3.8\" (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e8/b6/8d17e169d577ca7678b11cd0d3ceebb0a6089a7f4a2de4b945fe4b1c86db/asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting yarl<2.0,>=1.0 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/cb/8791922f5ec97b9ebec516d062c0e113da963568ffe2c7c04d8187ab7cc3/yarl-1.7.2-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (270kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 276kB 1.9MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting idna-ssl>=1.0; python_version < \"3.7\" (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/46/03/07c4894aae38b0de52b52586b24bf189bb83e4ddabfe2e2c8f2419eec6f4/idna-ssl-1.1.0.tar.gz\n",
"Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/51/3f/f67395ff0090b9f2835838a1f61c3e840baac70fd65bae762095dead48b2/frozenlist-1.2.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (191kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 194kB 1.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d6/c1/8991e7c5385b897b8c020cdaad718c5b087a6626d1d11a23e1ea87e325a7/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl\n",
"Collecting aiosignal>=1.1.2 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3b/87/fe94898f2d44a93a35d5aa74671ed28094d80753a1113d68b799fab6dc22/aiosignal-1.2.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/be/be/7abce643bfdf8ca01c48afa2ddf8308c2308b0c3b239a44e57d020afa0ef/attrs-21.4.0-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp; extra == \"http\"->fsspec[http]>=2021.10.0->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/82/43/81ddfbcfbdfaeaa0624f36dcb715dc8135562377b3292e93b0315a861e92/multidict-5.2.0-cp36-cp36m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (159kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 163kB 2.0MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting smmap<6,>=3.0.1 (from gitdb<5,>=4.0.1->gitpython>3->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6d/01/7caa71608bc29952ae09b0be63a539e50d2484bc37747797a66a60679856/smmap-5.0.0-py3-none-any.whl\n",
"Collecting text-unidecode>=1.3 (from python-slugify<7.0.0,>=6.0.1->python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a6/a5/c0b6468d3824fe3fde30dbb5e1f687b291608f9473681bbf7dabbf5a87d7/text_unidecode-1.3-py2.py3-none-any.whl (78kB)\n",
"\u001b[K 100% |████████████████████████████████| 81kB 2.2MB/s ta 0:00:01\n",
"\u001b[?25hCollecting wcwidth (from ftfy<7.0.0,>=6.0.0->python-benedict>=0.24.2->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/59/7c/e39aca596badaf1b78e8f547c807b04dae603a433d3e7a7e04d67f2ef3e5/wcwidth-0.2.5-py2.py3-none-any.whl\n",
"Collecting pycparser (from cffi>=1.4.0->pygit2<1.7,>=1.5.0; python_version < \"3.7\"->dvc)\n",
" Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/62/d5/5f610ebe421e85889f2e55e33b7f9a6795bd982198517d912eb1c76e1a53/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl\n",
"Building wheels for collected packages: nanotime, flufl.lock, psutil, configobj, pygtrie, dulwich, pygit2, contextvars, atpublic, mailchecker, ftfy, future, idna-ssl\n",
" Running setup.py bdist_wheel for nanotime ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/41/99/17/7135f635215e1f61e906295afd11f4f791cfe4ab45f3bfdca2\n",
" Running setup.py bdist_wheel for flufl.lock ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/4f/51/d7/f65a7b7f37da7594f7021b122fe677187667ad21f1171d2514\n",
" Running setup.py bdist_wheel for psutil ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/6e/94/8f/ef906811f8dcf6824a9747df0381615be48d723073fb59a317\n",
" Running setup.py bdist_wheel for configobj ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/f1/e4/16/4981ca97c2d65106b49861e0b35e2660695be7219a2d351ee0\n",
" Running setup.py bdist_wheel for pygtrie ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/db/57/91/73782136379fe419036c5ec0e4070d8b3a35f2a36bd6a94ed8\n",
" Running setup.py bdist_wheel for dulwich ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/63/28/8c/0bbff7d6e30f3fc523639b000b33aba9155152e9eb23689ba0\n",
" Running setup.py bdist_wheel for pygit2 ... \u001b[?25lerror\n",
" Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c \"import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-hr8mtrcf/pygit2/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\\r\\n', '\\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))\" bdist_wheel -d /tmp/tmp4kyicel3pip-wheel- --python-tag cp36:\n",
" running bdist_wheel\n",
" running build\n",
" running build_py\n",
" creating build\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/_build.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/_run.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/blame.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/callbacks.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/config.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/credentials.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/errors.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/ffi.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/index.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/packbuilder.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/refspec.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/remote.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/repository.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/settings.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/submodule.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/utils.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/attr.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/blame.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/buffer.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/callbacks.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/checkout.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/clone.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/common.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/config.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/describe.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/diff.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/errors.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/graph.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/index.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/indexer.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/merge.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/net.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/oid.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/pack.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/proxy.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/refspec.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/remote.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/repository.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/revert.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/stash.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/strarray.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/submodule.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/transport.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/types.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" running build_ext\n",
" generating cffi module 'build/temp.linux-x86_64-3.6/pygit2._libgit2.c'\n",
" creating build/temp.linux-x86_64-3.6\n",
" building 'pygit2._pygit2' extension\n",
" creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src\n",
" x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/local/include -I/usr/include/python3.6m -c src/blob.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/src/blob.o\n",
" In file included from src/blob.c:30:0:\n",
" src/blob.h:33:10: fatal error: git2.h: No such file or directory\n",
" #include <git2.h>\n",
" ^~~~~~~~\n",
" compilation terminated.\n",
" error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1\n",
" \n",
" ----------------------------------------\n",
"\u001b[31m Failed building wheel for pygit2\u001b[0m\n",
"\u001b[?25h Running setup.py clean for pygit2\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
" Running setup.py bdist_wheel for contextvars ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/a5/7d/68/1ebae2668bda2228686e3c1cf16f2c2384cea6e9334ad5f6de\n",
" Running setup.py bdist_wheel for atpublic ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/33/25/82/57d46b60a048f8e30b31f10497539498a3b826c78e2433c2d4\n",
" Running setup.py bdist_wheel for mailchecker ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/fd/e1/e7/804e77a70eac7103bdba2f4b3e1eba36840b38554a4b8152c8\n",
" Running setup.py bdist_wheel for ftfy ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/99/2c/e6/109c8a28fef7a443f67ba58df21fe1d0067ac3322e75e6b0b7\n",
" Running setup.py bdist_wheel for future ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/8b/99/a0/81daf51dcd359a9377b110a8a886b3895921802d2fc1b2397e\n",
" Running setup.py bdist_wheel for idna-ssl ... \u001b[?25ldone\n",
"\u001b[?25h Stored in directory: /home/tomek/.cache/pip/wheels/d3/00/b3/32d613e19e08a739751dd6bf998cfed277728f8b2127ad4eb7\n",
"Successfully built nanotime flufl.lock psutil configobj pygtrie dulwich contextvars atpublic mailchecker ftfy future idna-ssl\n",
"Failed to build pygit2\n",
"Installing collected packages: setuptools, colorama, dictdiffer, ply, nanotime, asynctest, idna, multidict, typing-extensions, yarl, idna-ssl, frozenlist, async-timeout, aiosignal, charset-normalizer, attrs, aiohttp, certifi, urllib3, requests, fsspec, decorator, networkx, atpublic, flufl.lock, shtab, shortuuid, smmap, gitdb, gitpython, zipp, importlib-resources, tqdm, zc.lockfile, dataclasses, commonmark, pygments, rich, aiohttp-retry, voluptuous, psutil, six, importlib-metadata, flatten-dict, configobj, pygtrie, tabulate, dulwich, appdirs, ruamel.yaml.clib, ruamel.yaml, text-unidecode, python-slugify, python-fsutil, mailchecker, pyyaml, toml, xmltodict, phonenumbers, wcwidth, ftfy, python-dateutil, python-benedict, future, pyparsing, grandalf, dpath, pycparser, cffi, cached-property, pygit2, pyasn1, pathspec, immutables, contextvars, distro, packaging, diskcache, pydot, funcy, dvc\n",
" Running setup.py install for pygit2 ... \u001b[?25lerror\n",
" Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c \"import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-hr8mtrcf/pygit2/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\\r\\n', '\\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))\" install --record /tmp/pip-6tml5js1-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:\n",
" running install\n",
" /home/tomek/.local/lib/python3.6/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.\n",
" setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,\n",
" running build\n",
" running build_py\n",
" creating build\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/_build.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/_run.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/blame.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/callbacks.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/config.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/credentials.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/errors.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/ffi.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/index.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/packbuilder.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/refspec.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/remote.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/repository.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/settings.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/submodule.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" copying pygit2/utils.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2\n",
" creating build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/attr.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/blame.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/buffer.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/callbacks.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/checkout.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/clone.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/common.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/config.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/describe.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/diff.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/errors.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/graph.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/index.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/indexer.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/merge.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/net.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/oid.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/pack.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/proxy.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/refspec.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/remote.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/repository.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/revert.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/stash.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/strarray.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/submodule.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/transport.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" copying pygit2/decl/types.h -> build/lib.linux-x86_64-3.6/pygit2/decl\n",
" running build_ext\n",
" generating cffi module 'build/temp.linux-x86_64-3.6/pygit2._libgit2.c'\n",
" creating build/temp.linux-x86_64-3.6\n",
" building 'pygit2._pygit2' extension\n",
" creating build/temp.linux-x86_64-3.6/src\n",
" x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -I/usr/local/include -I/usr/include/python3.6m -c src/blob.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/src/blob.o\n",
" In file included from src/blob.c:30:0:\n",
" src/blob.h:33:10: fatal error: git2.h: No such file or directory\n",
" #include <git2.h>\n",
" ^~~~~~~~\n",
" compilation terminated.\n",
" error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1\n",
" \n",
" ----------------------------------------\n",
"\u001b[31mCommand \"/usr/bin/python3 -u -c \"import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-hr8mtrcf/pygit2/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\\r\\n', '\\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))\" install --record /tmp/pip-6tml5js1-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=\" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-hr8mtrcf/pygit2/\u001b[0m\n",
"\u001b[?25h"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"!pip3 install dvc"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "20975d62",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Stwórzmy katalog, w którym będziemy przechowywać nasz projekt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 1,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "aae59ec2",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"!mkdir -p IUM_10/sample-ml-project"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 1,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "1e522a93",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"/home/tomek/repos/aitech-ium/IUM_10/sample-ml-project\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"#Jupyter notebook magic https://ipython.readthedocs.io/en/stable/interactive/magics.html#magic-cd\n",
"%cd \"IUM_10/sample-ml-project\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "199c0d92",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Inicjalizujemy puste repozytorium Git (możemy też pominąć ten krok i działać w istniejącym już repozytorium)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "c13c525b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"Reinitialized existing Git repository in /home/tomek/repos/aitech-ium/IUM_10/sample-ml-project/.git/\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git init"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c7155369",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Teraz inicjalizujemy repozytorium DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "44f28226",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[31mERROR\u001b[39m: failed to initiate DVC - '.dvc' exists. Use `-f` to force.\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc init"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "00bc72ed",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Zobaczmy jakie pliki dodał (również do repozytorium git) DVC.\n",
"Ich opis znajdziemy tutaj: https://dvc.org/doc/user-guide/project-structure/internal-files"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "d1aefe16",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"On branch master\r\n",
"Changes to be committed:\r\n",
" (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)\r\n",
"\t\u001b[32mmodified: .dvc/config\u001b[m\r\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\r\n"
]
}
],
"source": [
"!git status"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "72e0a272",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Możemy teraz zacommitować zmiany w git:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 6,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "59780e99",
"metadata": {
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"scrolled": true,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"[master (root-commit) d00d0ac] Initial commit\r\n",
" 3 files changed, 6 insertions(+)\r\n",
" create mode 100644 .dvc/.gitignore\r\n",
" create mode 100644 .dvc/config\r\n",
" create mode 100644 .dvcignore\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git commit -m \"Initial commit\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"id": "3d4ce1cb",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Śledzenie plików za pomocą DVC\n",
" - dużymi plikami, takimi jak plikami z danymi wejściowymi czy plikami modeli, trudno zarządza się za pomocą gita, ze względu na problemy z:\n",
" - wydajnością\n",
" - przestrzenią w repozytorium\n",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
" - ograniczenia ze strony serwisu (np. [limit 100 MB na plik w Github](https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github))\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
" - Git posiada rozszerzenie [lfs(Large File Storage)](https://git-lfs.github.com/), które stanowi pewne rozwiązanie tego problemu. Same pliki przechowywane są na specjalnym zdalnym serwerze, w repozytorium przechowywane są jedynie odnośniki do tych plików i pewne metadane"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dd8e529b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
2021-05-31 11:55:27 +02:00
" - DVC proponuje podobne podejście, ale:\n",
" - pliki mogą być przechowywane na niemal dowolnym serwerze, również lokalnie\n",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
" - brak limitu wielkości plików (w Git-LFS na Github [limit 2GB](https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-git-large-file-storage))\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
" - DVC zapewnia dodatkowe narzędzie umożliwiające śledzenie plików i ich powiązań z wynikami eksperymentów\n",
" - więcej, patrz [tutaj](https://dvc.org/doc/user-guide/related-technologies)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a8861abe",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Przygotujmy przykładowe dane, pobierając je z Kaggle:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "f05ece1b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"Downloading iris.zip to /home/tomek/repos/aitech-ium/IUM_10/sample-ml-project\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
" 0%| | 0.00/3.60k [00:00<?, ?B/s]\n",
"100%|██████████████████████████████████████| 3.60k/3.60k [00:00<00:00, 2.10MB/s]\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"Archive: iris.zip\n",
" inflating: Iris.csv \n",
" inflating: database.sqlite \n"
]
}
],
"source": [
"!kaggle datasets download -d uciml/iris\n",
"!unzip -o iris.zip\n",
"!rm database.sqlite iris.zip\n",
"!mkdir -p data\n",
"!mv Iris.csv data/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "adb9a522",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Teraz dodamy plik(i) z danymi do DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "74d182c7",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[2K\u001b[32m⠋\u001b[0m Checking graph \u001b[32m⠋\u001b[0m Checking graph\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"Adding... \n",
"!\u001b[A\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
" 0% Checking cache in '/home/tomek/repos/aitech-ium/IUM_10/sample-ml-project/.d\u001b[A\n",
" \u001b[A\n",
"!\u001b[A\n",
" 0%| |Transferring 0/1 [00:00<?, ?file/s]\u001b[A\n",
" \u001b[A\n",
"!\u001b[A\n",
" 0%| |.ZfWsiEaSUu83Mc7QqhDoTS.tmp 0.00/? [00:00<?, ?B/s]\u001b[A\n",
" 0%| |.ZfWsiEaSUu83Mc7QqhDoTS.tmp 0.00/4.00 [00:00<?, ?B/s]\u001b[A\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
" \u001b[A\n",
"!\u001b[A\n",
" 0%| |7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c 0.00/? [00:00<?, ?B/s]\u001b[A\n",
" 0%| |7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c 0.00/4.99k [00:00<?, ?B/s]\u001b[A\n",
"100% Adding...|████████████████████████████████████████|1/1 [00:00, 5.92file/s]\u001b[A\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\n",
"To track the changes with git, run:\n",
"\n",
" git add data/Iris.csv.dvc\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"\n",
"To enable auto staging, run:\n",
"\n",
"\tdvc config core.autostage true\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc add data/Iris.csv"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "72c6b5d0",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - DVC utworzył plik `data/Iris.csv.dvc` i dadał oryginalny plik do `.gitignore`\n",
" - W repozytorium będzie obecny tylko plik `*.dvc`, zawierający odnośnik do prawdziwego pliku"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "74d54652",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"On branch master\r\n",
"Changes to be committed:\r\n",
" (use \"git restore --staged <file>...\" to unstage)\r\n",
"\t\u001b[32mmodified: .dvc/config\u001b[m\r\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\r\n",
"Changes not staged for commit:\r\n",
" (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)\r\n",
" (use \"git restore <file>...\" to discard changes in working directory)\r\n",
"\t\u001b[31mmodified: data/Iris.csv.dvc\u001b[m\r\n",
"\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git status -u"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8589fecf",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Dodajmy pliki `data/Iris.csv.dvc data/.gitignore` do repozytorium git, zgodnie z sugestią DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "460c4a17",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"!git add data/Iris.csv.dvc data/.gitignore"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "80644077",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[master b37a8d8] Dodano dane IRIS (DVC)\r\n",
" 2 files changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git commit -m \"Dodano dane IRIS (DVC)\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "03899863",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Plik `*.dvc` zawiera m.in. hash pliku. Więcej o plikach `*.dvc`: [link](https://dvc.org/doc/user-guide/project-structure/dvc-files)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "8cb2ba7c",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"# %load data/Iris.csv.dvc\n",
"outs:\n",
"- md5: 717820ef0af287ff346c5cabfb4c612c\n",
" size: 5107\n",
" path: Iris.csv\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0b421d45",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Oryginalny plik `Iris.csv` został przeniesiony do katalogu ./dvc/cache/{wartość hash pliku) i podlinkowany z powrotem do oryginalnej lokalizacji. Sposób tworzenia linków może być [różny w zależności od systemu plików](https://dvc.org/doc/user-guide/large-dataset-optimization)."
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 16,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "1d471f3a",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"total 8\r\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"-r--r--r-- 1 tomek tomek 5107 Sep 19 2019 7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!ls -l .dvc/cache/71"
]
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 17,
"id": "f86a5b55",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"total 8\r\n",
"-rw-r--r-- 1 tomek tomek 5107 May 29 09:19 Iris.csv\r\n",
"-rw-r--r-- 1 tomek tomek 76 May 29 09:19 Iris.csv.dvc\r\n"
2022-05-23 09:57:46 +02:00
]
}
],
"source": [
"!ls -l ./data"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "901e8e90",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## dvc remote\n",
" - żeby wysłać właściwe pliki śledzone przez DVC do zdalnej lokalizacji (z której będą mogłby być pobrane np. przez system CI albo innych użytkowników) musimy mieć skonfigurowaną taką lokazliację\n",
" - służy do tego polecenie [`dvc remote add`](https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add)\n",
" - użyjemy lokalnego \"remote\". Tutaj będzie to po prostu utworzony wcześniej katalog `/dvcstore`. Taki katalog istnieje też na naszym Jenkinsie, oczywiście należy go podmontować w Dockerze\n",
" - w realnych zastosowaniach podalibyśmy tutaj ścieżkę do jakiegoś zasobu dostępnego przez inernet jak np. serwer SFTP, ścieżka do AWS S3 itp."
]
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"id": "53429521",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"source": [
"Obsługiwane typy zdalnych lokalizacji (remotes): https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add#supported-storage-types\n",
" - Amazon S3\n",
" - S3-compatible storage\n",
" - Microsoft Azure Blob Storage\n",
" - Google Drive\n",
" - Google Cloud Storage\n",
" - Aliyun OSS\n",
" - SSH\n",
" - HDFS\n",
" - WebHDFS\n",
" - HTTP\n",
" - WebDAV\n",
" - local remote"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 71,
"id": "a16f2bfa",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"Setting 'my_local_remote' as a default remote.\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"\u001b[0m"
]
}
],
"source": [
"!dvc remote add -d my_local_remote /dvcstore"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 25,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "9c3deeaf",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"On branch master\r\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"nothing to commit, working tree clean\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git status"
]
},
{
"cell_type": "code",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"execution_count": 26,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "899eac7d",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"On branch master\r\n",
"nothing to commit, working tree clean\r\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
}
],
"source": [
"!git add .dvc/config\n",
"!git commit -m \"Added DVC remote\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8c556c96",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## dvc push\n",
"Kiedy mamy już skonfigurowany \"remote\" możemy wypchnąć do niego pliki korzystając z polecenia `dvc push`:"
]
},
{