ium/README.md

12 lines
997 B
Markdown
Raw Normal View History

2021-03-08 11:41:00 +01:00
Inżynieria Uczenia Maszynowego
==============================
2021-03-08 09:34:46 +01:00
W tym repozytorium można znaleźć materiały do przedmiotu Inżynieria Uczenia Maszynowego.
Materiały w formacie `*.ipynb` można otworzyć na kilka sposobów:
2021-03-08 14:26:32 +01:00
2021-03-08 09:34:46 +01:00
- uruchamiając lokalnie środowisko [jupyter notebook](https://jupyter.org/install)
- korzystając ze statycznej wersji zeszytów renderowanej w przeglądarce webowej repozytorium: https://git.wmi.amu.edu.pl/tzietkiewicz/aitech-ium
- korzystając z wydziałowej instancji Jupyter Hub: https://jupyter.wmi.amu.edu.pl/ - po zalogowaniu loginem wydziałowym. Tutaj możemy przeglądać pliki z naszego konta wydziałowego. Żeby przeglądać zeszyty z zajęć, należy najpierw skopiować pliki zeszytów na to konto (np. klonując repozytorium).
2021-03-15 11:51:20 +01:00
- za pomocą serwisu https://mybinder.org/ - wystarczy wkleić adres publicznego repozytorium z zeszytami Jupyter (plikami \*.ipynb), poczekać chwilę i otrzymujemy działąjącą w chmurze instancję Jupyter notebook