Commit Graph

148 Commits

Author SHA1 Message Date
Tomasz Zietkiewicz a3a9ee4f70 Merge pull request 'Google Cloud i Vertex AI' (#49) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #49
2023-06-21 13:40:08 +02:00
Tomasz 6c6d5fba88 Google Cloud i Vertex AI 2023-06-21 13:39:01 +02:00
Tomasz Zietkiewicz a013feb294 Merge pull request 'Zmiany z prywatnego repo' (#47) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #47
2023-05-31 14:38:00 +02:00
Tomasz e927e26135 Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b5bdb4e165 Merge pull request 'Added missing image' (#48) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #48
2023-05-31 13:45:47 +02:00
Tomasz c7bfa4a316 Added missing image 2023-05-31 13:45:19 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 50a5e2998f Merge pull request 'master' (#46) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #46
2023-05-31 13:41:44 +02:00
Tomasz 06d7e0d3a7 Update 2023-05-31 13:40:53 +02:00
Tomasz 375e08921f Kubernets intro 2023-05-31 13:30:35 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b650e23073 Merge pull request 'Update 2023' (#45) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #45
2023-05-24 13:46:12 +02:00
Tomasz 1f72275e83 Update 2023 2023-05-24 13:45:11 +02:00
Tomasz Zietkiewicz eb983c3ddd Merge pull request 'master' (#44) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #44
2023-05-17 22:56:23 +02:00
Tomasz 4fee50befa Added example of archiving artifacts in Github Actions 2023-05-17 22:54:58 +02:00
Tomasz fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
Tomasz Zietkiewicz bfac49d4fe Merge pull request 'master' (#43) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #43
2023-05-17 13:56:52 +02:00
Tomasz 3de0fde490 Updated github actions aterials 2023-05-17 13:54:37 +02:00
Tomasz 8f75914eba Github Actions Workflow 2023-05-17 11:57:33 +02:00
Tomasz db340bdbb2 Updated DVC materials 2023-04-26 17:35:34 +02:00
Tomasz 425c9defb6 Updated DVC slides 2023-04-26 13:44:55 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 8264284fd7 Merge pull request 'master' (#42) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #42
2023-04-20 12:18:08 +02:00
Tomasz b079dbb978 Poprawki 2023-04-20 12:13:19 +02:00
Tomasz 0d2ac2309a Zaktualizowaneo materiały dot. MLFLow 2023-04-20 11:28:57 +02:00
Tomasz a022ba0b64 Fix mongodb url in comments 2023-04-19 12:54:45 +02:00
Tomasz c9bed7835d Poprawka loginu do bazy 2023-04-19 12:23:05 +02:00
Tomasz 18c7c11ace Add missing git dependency 2023-04-19 12:09:02 +02:00
Tomasz 06eccfadf7 Fix Dockerfile path 2023-04-19 12:05:12 +02:00
Tomasz e8f9c38340 Monog DB test 2023-04-19 12:04:06 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 1d3e3ff71c Merge pull request 'Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred' (#41) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #41
2023-04-12 15:18:26 +02:00
Tomasz 28189bfeef Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred 2023-04-12 15:14:37 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 74c46acf61 Merge pull request 'Zaktualizowano terminy zadań' (#40) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #40
2023-04-05 14:57:56 +02:00
Tomasz 3eaf176f65 Zaktualizowano terminy zadań 2023-04-05 14:55:47 +02:00
Tomasz Zietkiewicz b88e776291 Merge pull request 'master' (#39) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #39
2023-03-29 15:15:57 +02:00
Tomasz 76adf25321 Fixed formatting issues 2023-03-29 15:14:19 +02:00
Tomasz 1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
Tomasz Zietkiewicz 855ca79293 Merge pull request 'Zaktualizowano linki do zapisów' (#38) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #38
2023-03-15 15:05:23 +01:00
Tomasz d85421d61b Zaktualizowano linki do zapisów 2023-03-15 15:04:04 +01:00
Tomasz Zietkiewicz 4bb431da57 Merge pull request 'master' (#37) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #37
2023-03-15 13:46:44 +01:00
Tomasz 3104a23c03 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2023-03-15 13:46:09 +01:00
Tomasz 014fbd8479 Update przed zajęciami 2. 2023-03-15 13:44:50 +01:00
Tomasz Zietkiewicz bfe0b0004f Dodano EvalAI do listy wyzwań 2023-03-10 14:57:46 +01:00
Tomasz 808ab908e7 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:49:16 +01:00
Tomasz e470c7c055 Punkty 2023-03-08 21:49:16 +01:00
Tomasz f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
Tomasz 54e8efa9b7 Punkty 2022-06-06 10:55:22 +02:00
Tomasz Zietkiewicz e7d2e17474 Merge pull request 'master' (#34) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #34
2022-06-06 10:14:24 +02:00
Tomasz dbe0e367a0 Dodano materiały dot. pisania publikacji 2022-06-06 10:00:54 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz b819483ba3 Dodano materiały dotyczące pisania publikacji 2022-06-06 01:18:09 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 9be417dd6a Merge pull request 'Updated DVC remote config' (#33) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #33
2022-05-29 10:23:08 +02:00
Tomasz 78aef5d79e Updated DVC remote config 2022-05-29 09:52:24 +02:00
Tomasz Zietkiewicz 19f229b3e6 Merge pull request 'master' (#32) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: #32
2022-05-23 10:06:59 +02:00