Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski
82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
a29ab13a6b Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
82c996502f Dodano typy slajdów 2021-03-08 11:10:30 +01:00
a8462c56e5 Dodano README 2021-03-08 09:34:46 +01:00
6009d366e7 Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00