Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski
12bc89369a 3. Jenkins 2024-03-20 15:10:05 +01:00
fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
014fbd8479 Update przed zajęciami 2. 2023-03-15 13:44:50 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz
2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
7cd468a5c5 Updates 2022-04-11 10:00:56 +02:00
2815f857f4 Poprawki 2022-04-10 10:21:56 +02:00
30ec372384 Updated docker slides 2022-03-28 09:40:28 +02:00
c4d4b3154c Updated date 2022-03-21 09:49:36 +01:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
9ef0f7c93c Dodano informacje o konfiguracji srodowiska 2021-07-02 23:42:07 +02:00
434f6b6c2a Zmieniono adresu http na https 2021-03-24 11:54:48 +01:00
96b7518fbe Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
c08e1097f5 Dodano zajęcia 3. 2021-03-22 11:39:34 +01:00