Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a2e7fd33ba Drobne poprawki 2024-05-06 10:36:27 +02:00
Paweł Skórzewski
8a9cbb13ee Lab. 8. MLflow 2024-04-24 08:41:29 +02:00
Paweł Skórzewski
5d6ecc10dc Lab 8 - aktualizacja 2024-04-23 14:55:50 +02:00
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
b079dbb978 Poprawki 2023-04-20 12:13:19 +02:00
0d2ac2309a Zaktualizowaneo materiały dot. MLFLow 2023-04-20 11:28:57 +02:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz
3bafb6109d Update 2022-05-16 12:13:09 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
8e7fc82ec1 updated dates 2022-05-09 10:53:28 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
13a0ff9035 Updated MLFlow 2022-05-09 09:54:34 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
a795eff69a Dane konfiguracji serwera MLflow registry 2021-05-19 22:55:34 +02:00
aa4f26b920 Zajęcia 08, część 2. 2021-05-17 12:53:14 +02:00
2e24fd7abd Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00