ium/IUM_10.DVC.ipynb

1099 lines
26 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cells": [
2021-09-28 10:56:21 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "7fe475ae",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"![Logo 1](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech1.jpg)\n",
"<div class=\"alert alert-block alert-info\">\n",
"<h1> Inżynieria uczenia maszynowego </h1>\n",
"<h2> 10. <i>DVC</i> [laboratoria]</h2> \n",
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"<h3> Tomasz Ziętkiewicz (2023)</h3>\n",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"</div>\n",
"\n",
"![Logo 2](https://git.wmi.amu.edu.pl/AITech/Szablon/raw/branch/master/Logotyp_AITech2.jpg)"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0c6f27a5",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"<img src=\"img/expcontrol/dvc-logo.png\">"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "560eec71",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## DVC - Data Version Control\n",
"- [dvc.org](https://dvc.org/)\n",
"- \"Version Control System for Machine Learning Projects\" (System kontroli wersji dla projektów uczenia maszynowego)\n",
"- Open Source\n",
"- Umożliwia:\n",
" - wersjonowanie danych i modeli. \"Git dla danych i modeli\"\n",
" - budowanie potoków (\"pipeline\") definiujących jak budować/trenować/ewaluować modele. \"Makefile dla uczenia maszynowego\"\n",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
" - śledzenie, porównywanie metryk i parametrów\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"- ściśle zintegowany z gitem\n",
"- działa niezależnie od używanego języka/bibliotek i systemu operacyjnego\n",
"- 5-minutowe wprowadzenie: https://www.youtube.com/watch?v=UbL7VUpv1Bs&t=197s"
]
},
2023-04-26 13:44:55 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3d4ce1cb",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Śledzenie plików za pomocą DVC\n",
" - dużymi plikami, takimi jak plikami z danymi wejściowymi czy plikami modeli, trudno zarządza się za pomocą gita, ze względu na problemy z:\n",
" - wydajnością\n",
" - przestrzenią w repozytorium\n",
" - ograniczenia ze strony serwisu (np. [limit 100 MB na plik w Github](https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-large-files-on-github))\n",
" - Git posiada rozszerzenie [lfs(Large File Storage)](https://git-lfs.github.com/), które stanowi pewne rozwiązanie tego problemu. \n",
" - Same pliki przechowywane są na specjalnym zdalnym serwerze, w repozytorium przechowywane są jedynie odnośniki do tych plików i pewne metadane\n",
" - Github ma zintegrowany LFS z [limitem 1GB dla kont bezpłatnych](https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-storage-and-bandwidth-usage)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "dd8e529b",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - DVC proponuje podobne podejście co LFS, ale:\n",
" - pliki mogą być przechowywane na niemal dowolnym serwerze, również lokalnie\n",
" - brak limitu wielkości plików (w Git-LFS na Github [limit 2GB](https://docs.github.com/en/repositories/working-with-files/managing-large-files/about-git-large-file-storage))\n",
" - DVC zapewnia dodatkowe narzędzie umożliwiające śledzenie plików i ich powiązań z wynikami eksperymentów\n",
" - więcej, patrz [tutaj](https://dvc.org/doc/user-guide/related-technologies)"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9bfb356e",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Instalacja i inicjalizacja\n",
" - https://dvc.org/doc/install\n",
" - ```pip(x) install dvc``` albo:\n",
" - ```conda install dvc```"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "054c7a11",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"!pip3 install dvc"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "20975d62",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Stwórzmy katalog, w którym będziemy przechowywać nasz projekt:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"id": "4d94e912",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
"outputs": [],
"source": [
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"!rm -r -f IUM_10/sample-ml-project-2023\n",
"!mkdir -p IUM_10/sample-ml-project-2023"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"id": "aae59ec2",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"#Jupyter notebook magic https://ipython.readthedocs.io/en/stable/interactive/magics.html#magic-cd\n",
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"%cd \"IUM_10/sample-ml-project-2023\""
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "199c0d92",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Inicjalizujemy puste repozytorium Git (możemy też pominąć ten krok i działać w istniejącym już repozytorium)"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "c13c525b",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git init"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c7155369",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Teraz inicjalizujemy repozytorium DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "44f28226",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc init"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "00bc72ed",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Zobaczmy jakie pliki dodał (również do repozytorium git) DVC.\n",
"Ich opis znajdziemy tutaj: https://dvc.org/doc/user-guide/project-structure/internal-files"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "d1aefe16",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git status"
]
},
2023-04-26 13:44:55 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "b16a62e6",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "fragment"
}
},
"source": [
"- `.dvc/config` - główny plik konfiguracyjny dvc\n",
"- `.dvc/config.local` - nadpisuje wartości z `config`, do lokalnych zmian nie commitowanych do repo\n",
"- `.dvc/.gitignore` - pliki dvc, które nie mają znaleźć się w repo\n",
"- `.dvcignore` - dvc pomija pliki zdefiniowane w tym pliku (np. aby poprawić wydajność)"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "72e0a272",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Możemy teraz zacommitować zmiany w git:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "59780e99",
"metadata": {
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"scrolled": true,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git commit -m \"Initial commit\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "a8861abe",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Przygotujmy przykładowe dane, pobierając je z Kaggle:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "f05ece1b",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!kaggle datasets download -d uciml/iris\n",
"!unzip -o iris.zip\n",
"!rm database.sqlite iris.zip\n",
"!mkdir -p data\n",
"!mv Iris.csv data/"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "adb9a522",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Teraz dodamy plik(i) z danymi do DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "74d182c7",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc add data/Iris.csv"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "72c6b5d0",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
" - DVC utworzył plik `data/Iris.csv.dvc` i dadał oryginalny plik do `.gitignore`\n",
" - W repozytorium będzie obecny tylko plik `*.dvc`, zawierający odnośnik do prawdziwego pliku"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "74d54652",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git status -u"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8589fecf",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Dodajmy pliki `data/Iris.csv.dvc data/.gitignore` do repozytorium git, zgodnie z sugestią DVC:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "460c4a17",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
"outputs": [],
"source": [
"!git add data/Iris.csv.dvc data/.gitignore"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "80644077",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git commit -m \"Dodano dane IRIS (DVC)\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "03899863",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Plik `*.dvc` zawiera m.in. hash pliku. Więcej o plikach `*.dvc`: [link](https://dvc.org/doc/user-guide/project-structure/dvc-files)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "8cb2ba7c",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
"outputs": [],
"source": [
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"# %load data/Iris.csv.dvc\n"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0b421d45",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Oryginalny plik `Iris.csv` został przeniesiony do katalogu ./dvc/cache/{wartość hash pliku) i podlinkowany z powrotem do oryginalnej lokalizacji. Sposób tworzenia linków może być [różny w zależności od systemu plików](https://dvc.org/doc/user-guide/large-dataset-optimization)."
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "1d471f3a",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!ls -l .dvc/cache/71"
]
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"id": "32531aa8",
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2022-05-23 09:57:46 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"source": [
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"!head -n 3 .dvc/cache/71/7820ef0af287ff346c5cabfb4c612c"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"id": "2396c762",
"metadata": {},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"source": [
"!git remote add origin git@git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/sample-ml-project.git\n",
"!git push --set-upstream origin main"
2022-05-23 09:57:46 +02:00
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "901e8e90",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## dvc remote\n",
" - żeby wysłać właściwe pliki śledzone przez DVC do zdalnej lokalizacji (z której będą mogłby być pobrane np. przez system CI albo innych użytkowników) musimy mieć skonfigurowaną taką lokazliację\n",
" - służy do tego polecenie [`dvc remote add`](https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add)\n",
" - użyjemy lokalnego \"remote\". Tutaj będzie to po prostu utworzony wcześniej katalog `/dvcstore`. Taki katalog istnieje też na naszym Jenkinsie, oczywiście należy go podmontować w Dockerze\n",
" - w realnych zastosowaniach podalibyśmy tutaj ścieżkę do jakiegoś zasobu dostępnego przez inernet jak np. serwer SFTP, ścieżka do AWS S3 itp."
]
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"id": "53429521",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"source": [
"Obsługiwane typy zdalnych lokalizacji (remotes): https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add#supported-storage-types\n",
" - Amazon S3\n",
" - S3-compatible storage\n",
" - Microsoft Azure Blob Storage\n",
" - Google Drive\n",
" - Google Cloud Storage\n",
" - Aliyun OSS\n",
" - SSH\n",
" - HDFS\n",
" - WebHDFS\n",
" - HTTP\n",
" - WebDAV\n",
" - local remote"
]
},
2023-04-26 13:44:55 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "507e3a09",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"#### Dodawanie remote typu local"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"id": "a16f2bfa",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc remote add -d my_local_remote /dvcstore"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "9c3deeaf",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git status"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "899eac7d",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git add .dvc/config\n",
"!git commit -m \"Added DVC remote\""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8c556c96",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## dvc push\n",
"Kiedy mamy już skonfigurowany \"remote\" możemy wypchnąć do niego pliki korzystając z polecenia `dvc push`:"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"id": "c7f24f75",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-09-28 10:56:21 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc push"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "8a355575",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!tree /dvcstore"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "af59ecb3",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## dvc pull\n",
"Żeby pobrać dane z DVC (np. w innej lokalizacji, przez innego użytkownika), musimy:\n",
" - sklonować repozytorium git (żeby m.in. pobrać pliki `*.dvc`\n",
" - wykonać `dvc pull`"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "9fa914a7",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
2022-05-23 09:57:46 +02:00
"Dodawanie nowych plików i modyfikacja istniejących wygląda podobnie jak przy zwykłych plikach śledzonych przez git, tylko zamiast `git` używamy polecenia `dvc` a dodatkowo pamiętamy o zarządzaniu plikami `*.dvc` za pomocą gita:"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "dde39796",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
"outputs": [],
"source": [
"!head -n -1 data/Iris.csv | sponge data/Iris.csv"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "7f14ec60",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git status"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "8a841039",
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc status"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "bf6c1067",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc add data/Iris.csv"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "4a4865c9",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!git add data/Iris.csv.dvc\n",
"!git commit -m \"Removed last line from Iris dataset\"\n"
]
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "05e2d320",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"!wc -l .dvc/cache/*/*"
]
},
2021-05-31 11:55:27 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "d710977c",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"### dvc checkout\n",
" - Polecenia `dvc checkout` używamy razem z `git checkout`, żeby zmienić branch, na którym pracujemy.\n",
" - DVC podmieni wersje plików śledzonych przez siebie na pochodzące z innego brancha (o ile pliki te się różnią i różnią się pliki `*.dvc` w odpowiednich branchach\n",
" - zmiana brancha przez git powoduje (ewentualną) zmianę plików `*.dvc` a `dvc checkout` kopiuje/linkuje pliki z katalogu `.dvc/cache` o wartościach hash odpowiadających tym z plików `*.dvc`"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5897e8eb",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## Wymiana danych między projektami\n",
" - za pomocą poleceń `dvc import` i `dvc update` możemy dodać i później aktualizować pliki śledzone przez DVC w innym repozytorium"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "9b018146",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc import https://github.com/iterative/dataset-registry \\\n",
" get-started/data.xml -o data/data.xml"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "be2c1a37",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"!dvc status"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"id": "3306c5b7",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"source": [
"ls -l data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "b73c56ea",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"# %load data/data.xml.dvc\n",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"md5: 9d5921765bfba6c2c7e4c780c66edaa0\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"frozen: true\n",
"deps:\n",
"- path: get-started/data.xml\n",
" repo:\n",
" url: https://github.com/iterative/dataset-registry\n",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
" rev_lock: 08c38bbea04e4f9e2130615dd679309ed0e11a72\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"outs:\n",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"- md5: 22a1a2931c8370d3aeedd7183606fd7f\n",
" size: 14445097\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
" path: data.xml\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "db1063ac",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"## DVC pipelines\n",
" - wprowadzenie: https://youtu.be/71IGzyH95UY\n",
" - Getting started: https://dvc.org/doc/start/data-pipelines\n",
" - dvc pipelines pozwala nam zbudować (za pomocą polecenie `dvc run`) lub zdefiniować (edytując plik `dvc.yaml`) graf zależności między krokami wykonywanymi w naszym projekcie (takimi jak \"przygotowanie danych\", \"trenowanie\", \"ewaluacja\")\n",
" - tak zdefiniowany pipeline można potem uruchomić za pomocą polecenia `dvc reproduce`"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "e2939867",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"## Zadania [10+10 pkt]\n",
2021-05-31 11:55:27 +02:00
"1. Zainicjalizuj repozytorium DVC wewnątrz Twojego repozytorium z projektem [1pkt]\n",
"2. Dodaj plik(i) z danymi w Twoim projekcie do DVC [1pkt]\n",
2022-05-23 10:01:41 +02:00
"3. Skonfiguruj remote (dane do konfiguracji podane poniżej) [3pkt]\n",
2021-06-04 16:11:54 +02:00
"4. Stwórz/zdefiniuj i dodaj do repozytorium plik `dvc.yaml` opisujący kroki wykonywane w Twoim projekcie. Wydziel przynajmniej 2 kroki (np. przygotowanie danych/trenowanie) powiązane ze sobą za pomocą zależności (skorzystaj z \n",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"materiałów \"Getting started\", link powyżej) [10pkt (opcjonalne)]\n",
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"5. Stwórz projekt na Jenkinsie (`s1233456-dvc`), w którym sklonujesz repozytorium, ściągniesz pliki dvc (za pomocą `dvc pull`) i uruchomisz pipeline (za pomocą `dvc reproduce`) [5pkt]"
2021-05-31 11:55:27 +02:00
]
2021-06-04 15:52:21 +02:00
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2f5a8590",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"source": [
2021-06-04 16:11:54 +02:00
"## SSH remote\n",
"Jednym z remote obsługiwanych przez DVC jest SFTP/SSH.\n",
"W celu jego wykorzystania na serwerze tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl utworzony został użytkownik `ium-sftp` i skonfigurowany serwer SFTP.\n",
"Został też dla niego wygenerowany klucz ssh, który został dodany jako \"Jenkins credential\" (patrz opis konfiguracji na Jenkins poniżej)"
2021-06-04 15:52:21 +02:00
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "82a61107",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"source": [
2021-06-04 16:11:54 +02:00
"### Lokalnie\n",
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"Będziemy potrzebować zależności ([szczegóły](https://dvc.org/doc/command-reference/remote/add))\n",
2021-06-04 15:52:21 +02:00
" \n",
" `conda install dvc-ssh` \n",
"\n",
"albo\n",
"\n",
"`pip install dvc[ssh] paramiko`"
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"id": "c48c5b8e",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Collecting package metadata (current_repodata.json): done\n",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"Solving environment: \\ "
2021-06-04 15:52:21 +02:00
]
}
],
"source": [
"conda install -c conda-forge dvc-ssh"
]
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "9662b7aa",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "fragment"
}
},
"outputs": [],
"source": [
"## Poniższe są potrzebne, żeby polecania dvc remote działały:\n",
"!sudo apt install libssl3 libffi7"
]
},
2023-04-26 13:44:55 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "04c41da0",
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
"source": [
"Dodajemy remote:"
]
},
2021-06-04 15:52:21 +02:00
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"id": "e9a04876",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-09-28 10:56:21 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"source": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"!dvc remote add -f -d ium_ssh_remote ssh://ium-sftp@tzietkiewicz.vm.wmi.amu.edu.pl"
2021-06-04 15:52:21 +02:00
]
},
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"id": "e3f27bbb",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-09-28 10:56:21 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"source": [
"!dvc remote list"
]
},
2022-05-29 09:51:07 +02:00
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c92edd7b",
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
"slide_type": "slide"
}
},
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"source": [
"Zapisujemy hasło:"
]
},
2021-06-04 15:52:21 +02:00
{
"cell_type": "code",
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"execution_count": null,
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"id": "5b2fa175",
2021-09-28 10:56:21 +02:00
"metadata": {
"slideshow": {
2023-04-26 13:44:55 +02:00
"slide_type": "fragment"
2021-09-28 10:56:21 +02:00
}
},
2023-04-26 17:35:34 +02:00
"outputs": [],
2021-06-04 15:52:21 +02:00
"source": [
2022-05-29 09:51:07 +02:00
"!dvc remote modify --local ium_ssh_remote password IUM@2021"