Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski
7459afcb03 Aktualizacja drugiego linku 2024-03-13 12:29:36 +01:00
Paweł Skórzewski
5304c6deea Aktualizacja linku 2024-03-13 11:23:01 +01:00
Paweł Skórzewski
82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
b88e776291 Merge pull request 'master' (#39) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#39
2023-03-29 15:15:57 +02:00
1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
855ca79293 Merge pull request 'Zaktualizowano linki do zapisów' (#38) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#38
2023-03-15 15:05:23 +01:00
d85421d61b Zaktualizowano linki do zapisów 2023-03-15 15:04:04 +01:00
4bb431da57 Merge pull request 'master' (#37) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#37
2023-03-15 13:46:44 +01:00
3104a23c03 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2023-03-15 13:46:09 +01:00
014fbd8479 Update przed zajęciami 2. 2023-03-15 13:44:50 +01:00
bfe0b0004f Dodano EvalAI do listy wyzwań 2023-03-10 14:57:46 +01:00
808ab908e7 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:49:16 +01:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
8f8a8f14f9 Aktualizacja zajec 2.t 2022-03-14 09:09:50 +01:00
7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
9ef0f7c93c Dodano informacje o konfiguracji srodowiska 2021-07-02 23:42:07 +02:00
2e24fd7abd Zajecia 8 - MLflow 2021-05-10 12:53:57 +02:00
3e7f9a95d4 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00