Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
c85669d700 Aktualizacja lab. 7 2024-04-17 08:00:40 +02:00
Paweł Skórzewski
fa3867ce5a Aktualizacja daty (lab. 7) 2024-04-16 12:48:08 +02:00
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
b079dbb978 Poprawki 2023-04-20 12:13:19 +02:00
a022ba0b64 Fix mongodb url in comments 2023-04-19 12:54:45 +02:00
28189bfeef Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred 2023-04-12 15:14:37 +02:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz
3bafb6109d Update 2022-05-16 12:13:09 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
a7527539c5 Fixed MongoDB URL 2022-05-08 23:00:54 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
a900e25875 Dopisano punkty cząstkowe 2021-06-14 11:44:01 +02:00
6e4072d04e Aktualizacja IUM_07 2021-04-26 14:18:36 +02:00
f3864d18b4 07. Sacred 2021-04-26 11:44:34 +02:00