Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
8ac25d0bd7 Lab. 10 2024-05-22 08:38:20 +02:00
Paweł Skórzewski
f8e196a585 Lab. 10 2024-05-22 08:17:56 +02:00
Paweł Skórzewski
734072a4ba Lab. 10 2024-05-21 14:24:34 +02:00
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
e927e26135 Aktualizacja terminów 2023-05-31 14:36:45 +02:00
db340bdbb2 Updated DVC materials 2023-04-26 17:35:34 +02:00
425c9defb6 Updated DVC slides 2023-04-26 13:44:55 +02:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
78aef5d79e Updated DVC remote config 2022-05-29 09:52:24 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
67e14528bb Zmiana punktów 2022-05-23 10:01:41 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
107dc3301a Update 2022-05-23 10:00:02 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz
b5daf596ba Update DVC 2022-05-23 09:57:46 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
a900e25875 Dopisano punkty cząstkowe 2021-06-14 11:44:01 +02:00
476d73c838 Rozszerzono opis 2021-06-04 16:11:54 +02:00
e375d93a31 Dodano link do przykładowego projektu Jenkins 2021-06-04 15:55:23 +02:00
d7b29ebaf5 Dodano opis konfiguracji remove DVC 2021-06-04 15:52:21 +02:00
4ff197902d 10. DVC 2021-05-31 11:55:27 +02:00