pms
/
ium
forked from AITech/aitech-ium
4
5
Fork 1
Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski 58a37e73e4 Lab. 13 2024-06-04 10:43:21 +02:00
Paweł Skórzewski 768add0ecc Lab 6 - fix 2024-04-10 08:10:35 +02:00
Paweł Skórzewski eb87f0f59f Lab 6 2024-04-10 08:09:27 +02:00
Paweł Skórzewski 2b970fbe9e Aktualizacja dat zadań (lab. 6) 2024-04-09 09:49:10 +02:00
Paweł Skórzewski a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Tomasz fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
Tomasz 28189bfeef Zaktualizowano meteriały dotyczące Sacred 2023-04-12 15:14:37 +02:00
Tomasz 3eaf176f65 Zaktualizowano terminy zadań 2023-04-05 14:55:47 +02:00
Tomasz 1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
Tomasz f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
Tomasz Ziętkiewicz 2102e9f082 Zaktualizowano wywołania pythona dla kompatybilności ze starszymi
wersjami
2022-04-25 11:15:16 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f8de2b8853 Dodano adres kanału z powiadomieniami na Teams 2022-04-11 11:01:37 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 7cd468a5c5 Updates 2022-04-11 10:00:56 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a900e25875 Dopisano punkty cząstkowe 2021-06-14 11:44:01 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz 72e50d9fb6 Rozszerzono opis zadania 2. 2021-04-22 20:54:06 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a3cc2c050a Update 2021-04-19 11:49:31 +02:00
Tomasz Ziętkiewicz a9813b1c43 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00