Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
Paweł Skórzewski
a03d739fa4 Dodanie dat do materiałów 2024-04-09 09:46:32 +02:00
Paweł Skórzewski
82f7f54c25 Przygotowanie do semestru 2024/SL 2024-03-11 13:30:45 +01:00
fa535a10ac update 2023-05-17 22:30:48 +02:00
1c2d00f3dc Splitted long slides 2023-03-25 16:25:40 +01:00
f7b4bce1d0 Zaktualizowano zajęcia wprowadzające i organizacyjne 2023-03-08 21:46:47 +01:00
70579927aa Dodano link do arkusza z obecznościami 2022-03-14 13:41:51 +01:00
8f8a8f14f9 Aktualizacja zajec 2.t 2022-03-14 09:09:50 +01:00
0e2b626d0a Zaktualizowano plan zajęć 2022-03-06 23:08:17 +01:00
7ed87ece56 Licencje obrazków
- Dodano informacje o licencji i źródle obrazków
 - zamieniono obrazek bez jasnej licencji na własnego autorstwa
2021-09-28 21:01:18 +02:00
f3ca6eceb5 Dodano nagłówki AITech 2021-09-28 10:56:21 +02:00
a900e25875 Dopisano punkty cząstkowe 2021-06-14 11:44:01 +02:00
3f8cf7e239 Aktualizacja planu 2021-03-29 01:18:00 +02:00
f7926617aa Zmieniono zasady dotyczące nieobecności 2021-03-19 15:37:04 +01:00
c2dfae5821 Dodano informacje dotyczące rozliczania nieobecności 2021-03-15 13:36:10 +01:00
a29ab13a6b Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
82c996502f Dodano typy slajdów 2021-03-08 11:10:30 +01:00
6009d366e7 Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00