Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
a9813b1c43 Zajecia 6. 2021-04-19 11:45:28 +02:00
304d348990 Poprawki do zajęć 5. 2021-04-12 13:51:53 +02:00
d46d58fe06 Zajecia 5. 2021-04-12 11:46:29 +02:00
cb32c908c0 Aktualizacja zajęć 04 2021-03-29 14:22:16 +02:00
a66443f1cb Merge branch 'master' into master 2021-03-29 11:47:14 +02:00
3f8cf7e239 Aktualizacja planu 2021-03-29 01:18:00 +02:00
9feb07844d Zajecia 04 2021-03-29 01:12:46 +02:00
4ba3583063 Merge pull request 'master' (#3) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#3
2021-03-24 11:57:08 +01:00
fd7b4bd9ed Merge branch 'master' into master 2021-03-24 11:56:46 +01:00
434f6b6c2a Zmieniono adresu http na https 2021-03-24 11:54:48 +01:00
96b7518fbe Poprawki do IUM_03 2021-03-23 17:22:49 +01:00
f62dacd3c3 Merge pull request 'master' (#2) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#2
2021-03-22 11:41:24 +01:00
c08e1097f5 Dodano zajęcia 3. 2021-03-22 11:39:34 +01:00
f7926617aa Zmieniono zasady dotyczące nieobecności 2021-03-19 15:37:04 +01:00
c2dfae5821 Dodano informacje dotyczące rozliczania nieobecności 2021-03-15 13:36:10 +01:00
3e7f9a95d4 Zajęcia 2. 2021-03-15 11:51:20 +01:00
a061a74279 Merge pull request 'master' (#1) from tzietkiewicz/aitech-ium:master into master
Reviewed-on: AITech/aitech-ium#1
2021-03-08 14:28:05 +01:00
343cf30918 Merge branch 'master' of git.wmi.amu.edu.pl:tzietkiewicz/aitech-ium 2021-03-08 14:26:50 +01:00
a29ab13a6b Poprawki literówek 2021-03-08 14:26:32 +01:00
c14534b1dd Zaktualizuj 'README.md' 2021-03-08 11:41:00 +01:00
82c996502f Dodano typy slajdów 2021-03-08 11:10:30 +01:00
a8462c56e5 Dodano README 2021-03-08 09:34:46 +01:00
ae00688335 Dodano brakujące obrazki 2021-03-07 23:54:16 +01:00
6009d366e7 Zajecia 1. 2021-03-07 23:52:43 +01:00
7885030ca3 Initial commit 2021-03-07 22:50:20 +01:00